Copywriting: verboden woorden

In het begin van mijn carrière heb ik eens een jaarverslag herschreven. Ik bracht structuur aan in de tekst, plaatste tussenkopjes, splitste lange zinnen in kortere, maakte passieve zinnen actief, etc. Totdat ik bij de volgende zin kwam:

“Er is een discussie geïnitieerd met betrekking tot de situationele omstandigheden.”

Mijn adem stokte. Mijn brein ging in overdrive. Wat is dit voor flauwe kul? Wat betekent dit in vredesnaam?

Twee sigaretjes later — ik rookte toen nog — tikte ik: “We hebben de zaak besproken”.

Aan onheldere teksten ligt onhelder denkwerk ten grondslag. Dat geldt voor alle niveaus van de tekst: de structuur, de zinsbouw, de woordkeuze. Zo is  “met betrekking tot” de meest vage en luie manier om twee begrippen aan elkaar te knopen. Het vertelt namelijk niets over de manier waarop die twee begrippen zich tot elkaar verhouden.  “Met betrekking tot” kan altijd vervangen worden door een duidel;ijker term.

Wie heldere teksten probeert te schrijven, zal bepaalde woorden en formuleringen mijden als schurftige honden. Daarbij denk ik niet aan de ouderwetse woorden die in iedere schrijfcursus worden opgevoerd: immer, echter, alhoewel, tevens, etc. Het gaat me nu om moderne en zelfs populaire woorden die niet populair zouden moeten zijn.

De lijst is verre van compleet. Bijdragen zijn dan ook van harte welkom!

Woorden die verboden zouden moeten worden

  • met betrekking tot